Bruising/Healing
Bruising/Healing

Yarn, Acrylics on Canvas.

2017.

48" x 72"

Untitled
Untitled

 

Yarn, Acrylics on Canvas

2016

 Yarn, Acrylics on Canvas 36" x 60" 2016

Yarn, Acrylics on Canvas

36" x 60"

2016

 Yarn, Acrylics on Canvas 48" x 60" 2016

Yarn, Acrylics on Canvas

48" x 60"

2016

Untitled
Untitled

Thread, Yarn, Rhinestones on Linen.

2016. 

46" x 36"

Untitled
Untitled

Thread, Yarn, Rhinestones on Linen.

2016. 

46" x 36"

Untitled
Untitled

Yarn, Acrylics on Canvas.

2016.

24" x 30"

Untitled
Untitled

Yarn, Acrylics on Canvas.

2016.

36" x 48"

 

 Yarn, Acrylics on Canvas. 2016. 8" x 8" each

Yarn, Acrylics on Canvas.

2016.

8" x 8" each

Bruising/Healing
Untitled
 Yarn, Acrylics on Canvas 36" x 60" 2016
 Yarn, Acrylics on Canvas 48" x 60" 2016
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
 Yarn, Acrylics on Canvas. 2016. 8" x 8" each
Bruising/Healing

Yarn, Acrylics on Canvas.

2017.

48" x 72"

Untitled

 

Yarn, Acrylics on Canvas

2016

Yarn, Acrylics on Canvas

36" x 60"

2016

Yarn, Acrylics on Canvas

48" x 60"

2016

Untitled

Thread, Yarn, Rhinestones on Linen.

2016. 

46" x 36"

Untitled

Thread, Yarn, Rhinestones on Linen.

2016. 

46" x 36"

Untitled

Yarn, Acrylics on Canvas.

2016.

24" x 30"

Untitled

Yarn, Acrylics on Canvas.

2016.

36" x 48"

 

Yarn, Acrylics on Canvas.

2016.

8" x 8" each

show thumbnails